П’ятий з’їзд Спілки економістів України вдруге обрав Президентом Спілки економістів України Оскольського Валентина Володимировича.

Громадська організація «Спілка економістів України» заснована 14 листопада 1990 р. Спілка є добровільним громадським об’єднанням вчених-економістів, наукових та інженерно-технічних працівників підприємств і установ різних галузей економіки, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, фінансових і банківських установ, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також представників колективних членів.

3 2003 р. Спілку економістів України очолює Валентин Володимирович Оскольський, який є членом Координаційної ради Міжнародного союзу економістів. Як керівник Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», він є офіційним представником від нашої країни у міжнародній асоціації «GS1». В.В. Оскольський – академік Академії економічних та Академії інженерних наук України. Є автором понад 100 статей, наукових доповідей, багатьох підручників і монографій. За заслуги в розвитку економіки та фондового ринку йому присвоєне почесне звання «Заслужений економіст України» (1996 р.).

Громадська організація «Спілка економістів України» діє як неприбуткова організація зі всеукраїнським статусом, до складу якої входять понад 30 тисяч членів, об’єднаних у регіональні та місцеві осередки, що утворені в усіх областях України та у м. Києві.

За період діяльності Спілки проведено тисячі наукових конференцій, економічних форумів, круглих столів і лекцій. Узагальнені пропозиції щодо розв’язання актуальних проблем розвитку країни та її регіонів щорічно надсилаються Президенту України, Верховній Раді України, міністерствам, відомствам та органам місцевого самоврядування.

Спілка, її наукові секції та регіональні осередки зосереджують свою діяльність на розробці концепцій, прогнозів і рекомендацій з різних питань економічної політики, сприянні органам влади всіх рівнів у здійсненні ринкових реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки, створенні для цього необхідної законодавчої бази. СЕУ надає практичну допомогу підприємствам й організаціям в освоєнні сучасних форм і методів господарювання, спрямовує зусилля на розвиток економічної науки, підготовку кадрів, створення економіки знань, розробку пропозицій щодо розумного поєднання ринкового саморегулювання і ефективних засобів державної підтримки підприємництва.

Виконати такий величезний обсяг роботи на громадських засадах спроможне лише потужне об’єднання науковців найвищої кваліфікації, яким є нині Спілка економістів України. На початок 2016 р. у складі керівних органів організації були 3 Герої України, 9 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 7 академіків галузевих національних академій наук, 21 академік Академії економічних наук України, 32 доктори економічних наук, 34 професори, 11 кандидатів наук, 11 Заслужених економістів України, 7 Заслужених діячів науки і техніки України, 1 Заслужений працівник транспорту України.

Спільнота економістів – членів Спілки вбачає свою місію у розв’язанні невідкладних проблем у сфері соціально-економічного розвитку країни, підвищення рівня її конкурентоспроможності на світових ринках, подолання системної кризи і досягнення високих стандартів соціального захисту і рівня життя населення.

Свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян

Статут громадської організації “Спілка економістів України”

statut