Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації

oblozhka_paradygmaРозвиток суспільства на кожному історичному етапі характеризується вибором певної системи поглядів та ідей, що утворює основу і спрямування державної політики, економічного розвитку, суспільної поведінки людей. Ця система поглядів, або суспільна парадигма, є результатом сприйняття свідомістю людини цінностей та способів їх реалізації, які знаходять своє практичне втілення як у політичних і соціальних інститутах, так і у доктринальних засадах побудови економічних моделей господарювання. Безперечно, такі цінності та ідеологія, методи і практики, інші структури людського буття, що утворюються волею людини, скерованою її розумом, відіграють основну роль у поступі суспільства як його рушійна сила. Таким чином, зміни у суспільній свідомості тягнуть за собою і зміни у суспільному житті та зміни форм впливу діяльності людини на природне середовище.

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЕКОНОМІСТІВ ЯК ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Коментарів нема


Would you like to share your thoughts?

Would you like to share your thoughts?

Напишіть відгук