Науково-аналітична записка ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України

Науково-аналітична записка “Наукові засади аналізу нестабільності соціально-економічного розвитку”.

Підготовлена в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

naukova_zapyska