Хмельницька обласна організація спілки економістів України була заснована 2 лютого 1994 року, реєстраційний № 47. Метою її створення є сприяння консолідації науково-творчого потенціалу економічної та науково-технічної громадськості області, яка направлена на вирішення завдань по розвитку економіки, прискоренню науково-технічного прогресу і на цій основі підвищення ефективності господарювання в умовах ринкових відносин, формування у членів Спілки і населення області адекватного ринку мислення, сприяння підвищенню матеріального добробуту населення, збагачення його духовності.

Керівником обласної організації є Войнаренко Михайло Петрович – Перший проректор Хмельницького національного університету, заступниками керівника – Скальський Василь Володимирович – радник Голови Державної служби статистики України та Капітанець Світлана Володимирівна – проректор Хмельницького університету економіки і підприємництва.

Хмельницька обласна організація СЕУ постійно проводить роботу направлену на забезпечення наукового та інформаційного підґрунтя для пошуку резервів зростання конкурентоспроможності економіки області, підвищення її інвестиційної привабливості та зростання соціальної складової. Обласним Правлінням СЕУ проводяться засідання з питань соціально-економічного становища області, обговорюються напрямки діяльності та завдання організації в межах компетенції щодо покращання економічної ситуації в області. В межах своїх статутних завдань та компетенції члени обласної організації спільно з фахівцями Хмельницької обласної державної адміністрації регулярно беруть участь у підготовці різноманітних програм соціально-економічного розвитку регіону.

Адреса Хмельницької обласної організації Спілки економістів України:

м. Хмельницький, вул. Театральна, 36, к. 56

тел. (0382)79-54-64

Електронна адреса: swodn@km.ukrstat.gov.ua