Запрошуємо до співробітництва!

Запрошуємо до співробітництва!

Шановні Колеги!

Понад п’ять років діє сайт Спілки економістів України, на якому періодично розміщуються матеріали Пленумів та науково-практичних конференцій Спілки у вигляді наукових збірників, а також Звіти про діяльність Спілки, інші матеріали, що висвітлюють соціально-економічний розвиток України та її регіонів. В наукових статтях дається аналіз нинішнього стану економіки та рекомендації щодо прискорення науково-технічного прогресу та зростання ефективності господарювання, підвищення конкурентоспроможності економіки в умовах ринкових відносин. Вчені Спілки переконані, що вихід України з глибокої кризи та перехід вітчизняної економіки на рейки стабільного зростання можливий лише за умови рішучого і системного переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, побудови нової економіки знань та радикального вдосконалення регулятивної функції держави на основі планування і довгострокового прогнозування.

Мета цих зусиль – зростання матеріального добробуту населення, задоволення та захист його соціальних інтересів. Авторами статей є члени Спілки економістів України – згуртований всеукраїнський колектив досвідчених вчених-економістів, працівників державних органів влади, фінансових і банківських установ, торгово-промислових палат,  вишів та інших навчальних закладів економічного профілю.

На жаль, зараз ми спостерігаємо різке погіршення соціально-економічної ситуації в країні, падіння соціальних стандартів життя населення, що призводить до наростання апатії та соціальної напруженості в суспільстві. Подолання цього явища можливе унаслідок успішного реформування суспільства заради покращення умов життя населення, створення у масовій свідомості переконливого, привабливого та надихаючого образу майбутньої України. Президія Спілки пропонує всім небайдужим брати участь у пошуках виходу з кризового стану, в якому знаходиться країна та ділитися думками і пропозиціями з цього приводу на сторінках нашого сайту.

Запрошуємо до співробітництва!

E-mail: seu@seu.org.ua  gs1@gs1ua.org

 

Президія Спілки економістів України.

1 коментар

  1. Відповіcти

    Володимир Бігун

    Лютий 25, 2016

    Готові до співробітництва та пропонуємо створити на Вашому сайті сторінки регіональних відідлень СЕУ


Would you like to share your thoughts?

Would you like to share your thoughts?

Напишіть відгук