Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України

ekologichnoНа початку третього тисячоліття земна цивілізація зіткнулася з катастрофічними змінами в довкіллі у зв’язку зі зростанням забруднення атмосферного повітря та Світового океану, збільшення чисельності населення, змінами клімату, зниженням рівня ґрунтових вод, скороченням посівних площ на душу населення, занепадом рибальства, зменшенням площі та погіршенням структури лісів, опустелюванням, втратами генетичного потенціалу рослинного і тваринного світу. Сучасний розвиток людства характеризується небаченим раніше антропогенним навантаженням на «плівку життя».

Загальновизнано, що біосфера Планети деградує, людство наближається до екологічної катастрофи. В умовах ринкової економіки, у гонитві за одержанням миттєвої вигоди, по-хижацьки викачуючи надра Землі, власноручно посилюючи техногенний прес на природу, людство все більше й більше втягується в діяльність, яка призводить до руйнації навколишнього середовища без якого життя людини стане просто неможливим.

Оскільки проблеми навколишнього природного середовища не можуть бути вирішені в межах національних кордонів, світова спільнота намагається виробити інструменти міжнародної співпраці на шляху вирішення питань, пов’язаних із глобальним управлінням довкіллям.

Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України

Теги:

Коментарів нема


Would you like to share your thoughts?

Would you like to share your thoughts?

Напишіть відгук